เหตุการณ์ล่าสุด – Apex Legends

ระดับกิจกรรม เหตุการณ์ วันที่ สถานที่ รางวัลรวม(ดอลลาร์สหรัฐ) ลิงค์
ระดับรองลงมา Marauders Gaming: Thursday Night Fights 04/04 สหรัฐอเมริกา   — ลงทะเบียน
ระดับรองลงมา Rebels eSports 04/13-04/14 มหาสหราชอาณาจักร 1,000 ลงทะเบียน
ระดับรองลงมา Shrouded Gaming Apex Legends Tournament 04/13 สหรัฐอเมริกา 2,150 Apex Coins ลงทะเบียน
ระดับรองลงมา Apex April Solo Blitz 04/28 แคนาดา    300 ลงทะเบียน
ระดับรองลงมา No Pause Free Apex Legends Tournament 08/08 สหรัฐอเมริกา      20 ลงทะเบียน