เหตุการณ์ล่าสุด – Fortnite

ระดับกิจกรรม เหตุการณ์ วันที่ สถานที่ รางวัลรวม(ดอลลาร์สหรัฐ) ลิงค์
ระดับรองลงมา La Catalane 2019 04/06-04/07 ฝรั่งเศส               7,864 ตั๋ว
สำคัญ World Cup 2019 – Qualifiers 04/13-04/14     ออนไลน์           300,000 ลงทะเบียน  
ระดับรองลงมา Invenzion • Spring Open 04/16-04/20 ประเทศเยอรมัน                  560 ลงทะเบียน
ระดับรองลงมา Gamers Assembly 04/20-04/22 ฝรั่งเศส             16,852 Stream
ระดับรองลงมา Fortnite April Duos Showcase 04/21 Canada                  300 ลงทะเบียน
ระดับรองลงมา DUO Tournament 05/24 สหรัฐอเมริกา                  300 ลงทะเบียน
ระดับรองลงมา Crazy sumer 2019 05/24 ฝรั่งเศส               1,000 ลงทะเบียน
ระดับรองลงมา Summer Skirmish 07/26 สหรัฐอเมริกา                  —    —
เลิศ World Cup 2019 07/26-07/28 นิวยอร์ก       30,000,000    —
เลิศ Fortnite Fall Festival 11/30 อินดีแอนา                  —    —