เหตุการณ์ล่าสุด – Overwatch

ระดับกิจกรรม เหตุการณ์k วันที่ สถานที่ รางวัลรวม(ดอลลาร์สหรัฐ) ลิงค์
สำคัญ Overwatch Contenders 2019 Season 1: Pacific 04/01-05/03 ประเทศไทย 100,000 ลิงค์สด
สำคัญ Overwatch Contenders 2019 Season 1: Australia 04/01-05/05 เมลเบิร์น 100,000 ลิงค์สด
สำคัญ Overwatch Contenders 2019 Season 1: China 04/01-05/12 ประเทศจีน 200,000 ลิงค์สด
สำคัญ Overwatch Contenders 2019 Season 1: Korea 04/01-05/12 เกาหลี 200,000 ลิงค์สด
สำคัญ Overwatch Contenders 2019 Season 1: Europe 04/01-05/31 ยุโรป 200,000 ลิงค์สด
สำคัญ Overwatch Contenders 2019 Season 1: North America West 04/01-05/31 สหรัฐอเมริกา 200,000     —
สำคัญ Overwatch Contenders 2019 Season 1: North America East 04/01-05/31 สหรัฐอเมริกา 200,000     —
สำคัญ Overwatch Contenders 2019 Season 1: South America 04/01-05/31 อเมริกาใต้ 200,000     —