เหตุการณ์ล่าสุด – RoV

ระดับกิจกรรม เหตุการณ์ วันที่ สถานที่ รางวัลรวม(ดอลลาร์สหรัฐ) ลิงค์
สำคัญ Garena Challenger Series
Spring 2019
01/26-05/18 ไทเป   113,319 ลิงค์สด
เลิศ King Pro League
Spring 2019
03/06-06/02 เซี่ยงไฮ้ 1,192,516 ลิงค์สด
สำคัญ Korea King Pro League
Spring 2019
03/18-06/22 โซล     221,382 ลิงค์สด
สำคัญ Garena World 2019 04/06-04/07 ประเทศไทย     314,239 ลิงค์สด
เลิศ AoV N9 E-Sports Championship 04/13-04/14 ประเทศมาเลเซีย         — ลงทะเบียน
เลิศ Arena of Valor World Cup 2019
Japan Qualifier
04/27-04/28 ชิบะ มีส่วนร่วม AWC ลิงค์สด
เลิศ Arena of Valor World Cup 2019      — เวียดนาม     550,000      —